WORLD PRO GO CHINA!

WORLD PRO GO CHINA!

สะพานกว่างจี้ (Guangji Bridge)

สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานกว่างจี้ คือ 1 ใน 4 สะพานโบราณของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองแต้จิ๋ว โดยสะพานกว่างจี้นี้นั้นเป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง ความยาว 500 เมตร ตัวสะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นการบูรณะขึ้นใหม่ให้เหมือนกับในยุคราชวงศ์หมิง เพิ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนปี 2007 โดยความสวยงามของสะพานนั้นอยู่ที่พลับพลาตลอดระยะทางที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป ส่วนตรงกลางสะพานนั้นมีเรือลำน้อยคล้ายกระสวยทอผ้าผูกติดกัน 18 ลำ สามารถถอดออกได้เพื่อให้เรือใหญ่สามารถแล่นผ่านสะพานไปได้
*กินดีอยู่ดี เที่ยวเต็มที่ ไม่ลงร้านรัฐบาล พักโรงแรม 5 ดาว และรีสอร์ทออนเซน*

 

world-pro-on-tv-the-first-ultimate

World Pro Travel ได้รับเกียรติทำโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว Unseen จังหวัดมิเอะ

WorldPro Travel ได้รับเกียรติจากจังหวัดมิเอะ ในการทำโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว unseen ของมิเอะ เผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการนี้ WorldPro Travel ได้ร่วมกับ The First Ultimate เที่ยว สุด โลก รายการสุดฮิป ที่จะพาทุกท่านสนุกกับอีกแง่มุมหนึ่งของจังหวัดมิเอะ

worldpro-travel

บริษัท เวิลด์ โปร แทรเวิล จำกัด มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันชาติของราชอาณาจักรเฮลเลนิ

คุณรุ่งนภา คำพญา กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิลด์ โปร แทรเวิล จำกัด มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันชาติของราชอาณาจักรเฮลเลนิก