world-pro-on-tv-the-first-ultimate

World Pro Travel ได้รับเกียรติทำโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว Unseen จังหวัดมิเอะ

WorldPro Travel ได้รับเกียรติจากจังหวัดมิเอะ ในการทำโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว unseen ของมิเอะ เผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการนี้ WorldPro Travel ได้ร่วมกับ The First Ultimate เที่ยว สุด โลก รายการสุดฮิป ที่จะพาทุกท่านสนุกกับอีกแง่มุมหนึ่งของจังหวัดมิเอะ

Shirakawa g2

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ Shirakawa-go

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านในอ้อมกอดของเทือกเขาฮาคูซานอันศักดิ์สิทธิ์ ในเขตจังหวัดกิฟู และโทยามา คือหมู่บ้านมรดกโลก ที่องค์การยูเนสโกมอบตำแหน่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมให้เมื่อปี 1995

Eclipse Hotel Hidaka02

Eclipse Hotel Hidaka

ว่ากันว่าเครื่องมือสุดพิเศษที่จะทำให้เราเข้าถึง และเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเมืองต่างถิ่นได้ดีที่สุดนั้นคือ การไปกินอาหารแบบเดียวกับเขาการเข้าไปอยู่ในที่พักแบบเดียวกับเขา และร่วมดื่มด่ำและพูดคุยกับเขา