UNSEEN TOKYO in AUTUMN

UNSEEN TOKYO in AUTUMN

ไม่ไกลจากภูเขามิตาเกะที่แนะนำไปเมื่อวาน เป็นที่ตั้งของเมืองโอคุทามะ (OKUTAMA) ที่เป็นเหมือนโอเอซิสของชาวโตเกียวที่อยากหลีกหนีมาพักผ่อนค่ะ โดยเฉพาะใครที่ชอบเส้นทางชมธรรมชาติ เพราะมีทะเลสาบ โตรกเขา ให้เดินชมหลายจุด
ทะเลสาบโอคุทามะ (奥多摩湖) ซึ่งเกิดจากการกั้นเขื่อนโอโกจิ (小河内ダム) บนเส้นทางที่แม่น้ำทามะไหลผ่าน ก็เป็นอีกจุดที่น่าแวะชม ทะเลสาบนี้เป็นแหล่งผลิตน้ำดื่มแหล่งใหญ่สำหรับคนโตเกียว ทั้งยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์จนไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ห่างจากชินจูกุแค่ชั่วโมงครึ่ง