Shirakawa g2

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ Shirakawa-go

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านในอ้อมกอดของเทือกเขาฮาคูซานอันศักดิ์สิทธิ์ ในเขตจังหวัดกิฟู และโทยามา คือหมู่บ้านมรดกโลก ที่องค์การยูเนสโกมอบตำแหน่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมให้เมื่อปี 1995