yamagata wp journey

Yamagata

วันนี้เราขอข้ามมาที่จังหวัดยามากาตะ (Yamagata) อีกหนึ่งจังหวัดทางทิศใต้ของภูมิภาคโทโฮขุ ยามากาตะนั้นขึ้นชื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณการเกษตร แหล่งน้ำพุร้อน