World Pro Travel on TV#28

รายการ ครัวอาเซียน
บังโคะคุยะและโคมัตสึ เมืองโชไน จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น
ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 

World Pro Travel on TV#27

รายการ ครัวอาเซียน
บังโคะคุยะและโคมัตสึ เมืองอาชูมิ จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น
ออกอากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 

World Pro Travel on TV#26

รายการ ครัวอาเซียน
โรงแรมบังโคะคึยะ จังหวัดยามากะตะ เกาะฮอนชู ภูมิภาคโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น
ออกอากาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560